Aquest lloc web ha estat creat per DIPCAT (ADINTERRA, SL). David Pastells Artero té la propietat del següent domini: davidpastellsfotografia.com

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Afanyeu-vos a comprar a bon preu shampoo without sodium chloride. La quantitat es limitada.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre David Pastells Artero i l’usuari, ja que el web té caràcter merament informatiu.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

Guia ràpida com fer-ho diy prostate massager. Obteniu informació important! El titular del lloc web ofereix serveis de fotografia que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les condicions generals publicades al web, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives del titular del web.

Empresa: David Pastells Artero
NIF: 52216554E
Adreça: Avinguda Mas d’en Serra nº 114 (08812) Sant Pere de Ribes (Les Roquetes)
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Telèfon: 663 192 930

 

Propietat Legal i el Copyright

Tots els caçadors volen saber-ho how to skin a rabbit. Vés a descobrir-ho! El propietari d’aquest web i de tot el seu contingut és David Pastells Artero. Queda prohibida la còpia, descàrrega, transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquest web i el seus continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres).

David Pastells Artero es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís. La informació remesa a aquesta web, introduïda a través dels seus formularis o remitida mitjançant el correu electrònic de contacte haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

David Pastells Artero declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elementsinformàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.

 

Política de Protecció de Dades Personals

David Pastells Artero manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris, i es compromet a la protecció dels mateixos.

En aquest sentit, David Pastells Artero garantitza als seus usuaris, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

Les dades personals facilitades pels usuaris poden ser registrats en un fitxer automatitzat. L’usuari autoritza expressament a David Pastells Artero a utilitzar les seves dades amb l’exclusiva finalitat de que l’usuari pugui rebre informació del seu interès, com publicitàries sobre serveis, ofertes o promocions especials de David Pastells Artero.

D’acord amb la legislació vigent, tots els usuaris tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a l’adreça David Pastells Artero o enviar un correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Condicions d’Utilització del Web

David Pastells Artero ofereix al web informació relacionada amb els serveis en els termes i condicionsque es concreten en la mateixa.

David Pastells Artero es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda seva web, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, David Pastells Artero esreserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a David Pastells Artero que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.

 

Web creada per DIPCAT